Akustik Rapor

Akustik rapor, bina akustiğini sağlamak için hazırlanan belgedir. Mimari akustik rapor kavramı, Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik içerisinde geçmektedir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile yeni yapılan, tadilat görecek olan binalarda yapı ruhsatı almak için akustik rapor veya akustik proje istenmektedir.

Akustik rapor istenen yerler, akustik projenin dışındadakiler olarak Yönetmelikte tanımlanır. Bu çerçevede akustik proje istenen yerler şu şekildedir:

Akustik Rapor

– Bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden fazla katlı konutlar,
– Toplam inşaat alanı 2000 metrekareyi geçen ikiden fazla katlı konut dışı binalar,
– Konutlar, eğitim tesisleri, sağlık tesisleri ve yaşlı bakım evleri, büro ve idari binalar, konaklama tesisleri, yurt binaları, kültürel tesisler, ticari tesisler, terminaller, dini tesisler, eğlence ve spor tesisleri, sanayi tesisleri gibi işlevlerden birden fazlasını içeren ve özel akustik tasarım gerektiren kullanımları içeren binalar,
– A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binalar,

Yukarıda belirtilen şartların dışında kalan binalar için akustik rapor yeterlidir.

Akustik Rapor İçeriği

Akustik rapor, akustik uzman tarafından hazırlanması gereken bir rapor türüdür. Akustik uzmanlık belgesi, Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Düzenlenecek Sertifika Eğitim Programlarına Dair Tebliğ çerçevesinde verilmektedir. D1 Temel Bina Akustiği Sertifika Programı’nı tamamlayan kişiler akustik rapor hazırlayabilir. Akustik rapor içerisinde yer alması gerekenler ise şu şekildedir:

– Mimari ve tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleriyle noktasal birleşim detayları,
– Gürültüye hassassiyet ve gürültülülük yönünden aralarındaki ilişkiler,
– Akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerler,
– Ses iletim yollarına ait analizler,

Keleş Çevre, akustik rapor konusunda uzman kadrosu ve kaliteli hizmet anlayışı ile Türkiye genelinde hizmet vermektedir.