Asbest Envanter Raporu

Asbest envanter raporu, incelenecek olan bina, fabrika, gemi gibi alanlarda, kullanılan asbesti tespit etmek için hazırlanan bir rapor türüdür. Genel olarak tadilat veya yıkım öncesinde asbestli malzemelerin insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılması için istenen ilk durum tespit belgesidir.

Asbest Envanter Raporu Kim Tarafından İstenir?

Binaların yıkımından önce asbestin olmadığını gösteren belgeyi belediyeler istemektedir. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında asbest envanter raporu yetkili firmalar tarafından hazırlanır. 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan Binaların Yıkılması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında asbest envanter raporu geçmekte ve istenmektedir. Kentsel dönüşüm veya münferit bina yenileme faaliyetleri sırasında asbest raporu sunulur. Asbest yoksa yıkıma başlanır.

Asbest Envanter Raporu

Binaların Yıkılması Hakkındaki Yönetmelik’ten alıntı:

“Yıkımda asbest ve diğer tehlikeli atıkların tespiti ve sökümü

MADDE 16 – (1) Yıkıma başlanılmadan önce asbestli imalatın var olup olmadığı, varsa asbest içeren imalatlar için asbestin türünü, miktarını ve yerini belirlemeye yönelik envanter çalışması yapılması zorunludur. Envanter çalışması sırasında katı numune alma ve analiz işlemleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından katı numunede asbest tür tayini parametresinden yetkilendirilmiş bir laboratuvar tarafından yapılır. Asbest ve diğer tehlikeli maddeleri içeren imalatlar, yıkım faaliyetinden önce belirlenerek sökülür, ayrı olarak toplanır ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre bertaraf edilir.”

Ömrünü tamamlayan veya tadilat yapılacak olan gemiler için de benzer durum geçerlidir. Asbest envanter raporu ile geminin neresinde asbest olduğu tespit edilmelidir. Bu sayede söküm yapılabilir ve asbest olmayan gemilerde söküm veya tadilata başlayabilir. Tadilat veya hurda için ayrılan gemilerin, işlem göreceği tersane yönetimleri de asbest raporu isteyebilir.

Faaliyeti devam eden fabrikaların iş güvenliği uzmanları asbest raporu isteyebilir. Bu sayede riskli alanlar ortaya çıkar ve asbestin çalışma ortamından uzaklaştırılması için ilk adım atılır. Özellikle kuruluş tarihi asbest kullanımının serbest olduğu yıllara denk gelen fabrikalarda asbest riski mevcuttur.

Asbest Envanter Raporu Nasıl Hazırlanır?

Asbest raporu için asbesti iyi tanıyan asbest söküm uzmanı görev almalıdır. Asbestin nerede olabileceğini tahmin edebilen asbest söküm uzmanları, bu bölgelerden katı numune alarak, muhtemel riskli alanlar için asbest analizi yaptırır. Numune alımı esnasında asbest liflerinin en az düzeyde havaya karışmasını sağlanır. Alınan numuneler laboratuvar ortamında analiz edilerek, asbestin varlığı tespit edilir. Asbest analiz sonuçları ile asbest envanter raporu hazırlanır. Hangi bölgelerde asbest olduğu öğrenilir.

Asbest Envanter Raporu Değerlendirme ve Söküm

Asbest envanteri rapor ile ortaya çıkar. Rapor içerisinde alınan numunelerin asbestli olup olmadığı bellidir. Bu sayede riskli alanlar belirlenir ve asbestin insan sağlığına en az etkisi olacak şekilde uzaklaştırılması için işlemler başlar.

Asbest, asbest söküm uzmanı eşliğinde, asbest söküm çalışanlarıyla ve özel cihaz, ekipmanlar ile sökülmelidir. Envanter raporunda çıkan asbestli bölgeler için karantina uygulanır, bu alanda oluşacak asbest lifi içeren hava ters vakum ile filtrelerde toplanır. Bu sayede söküm esnasında asbestin ortama dağılmasına engel olunur. Söküm sırasında çalışan kişiler özel maske ve tulum ile sağlığını korur. Söküm tamamlandıktan sonra “asbest yoktur” ibaresi alınır. Yıkım, tadilat işlemleri gönül rahatlığı ile yapılabilir.

Keleş Çevre, asbest söküm uzmanı, teknik altyapısı ve analiz desteği ile asbest envanter raporu hizmeti vermektedir.