Atık Yönetimi

Atık yönetimi, çevre mevzuatında önemli bir yere sahiptir. Üretim yapan işletmelerde atık oluşumu kaçınılmazdır ve çevre sağlığı açısında atıklar belirli bir düzende yönetilmelidir. Atık mevzuatı çok geniştir ve kaliteli bir şekilde yönetildiğinde atıktan kazanç bile elde edilebilir.

Çevre mevzuatında atıklar ile ilgili; Atık Yönetimi Yönetmeliği, Atıkların Düzenli Depolanması Dair Yönetmelik, Sıfır Atık Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği, Maden Atıkları Yönetmeliği gibi yönetmelikler ve tebliğler yer almaktadır. Bu yönetmeliklerin temel amacı atığı en aza indirmek ve çıkan atığı geri kazanmaktır. Doğal olarak geri kazanılamayan, bertaraf edilmesi gereken atıklar da mevcuttur. Bunlara da yönetmelik ve tebliğlerde yer verilir.

Atık Yönetimi

Mevzuatta atık, tehlikeli atık ve tehlikesiz atık olarak iki gruba ayrılır. Bu atıklar, kodları ile birlikte Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4’te listelenmektedir. Listede yer alan bazı atıklar muhtemel tehlikeli atıktır ve analiz yapılması gerekmektedir.

Atık yönetimi; atık envanterinin çıkarılması, atık toplama alanın organize edilmesi ve düzeni, atıklar ile ilgili beyan ve gönderimlerin takibi, sıfır atık uygulamaları olarak hizmete dönüşür. Mevzuatta takip edilmesi gereken rutin işlem ve beyanlar mevcuttur.

Atık yönetimi düzenli olarak yapılmadığı zaman çevre ve insan sağlığı açısından zararlı koşullar oluşur. Bu koşulların Çevre Kanununda ağır cezaları mevcuttur.

Keleş Çevre, Türkiye genelinde kaliteli hizmet anlayışı ve uzman kadrosu ile atık yönetimi hizmeti vermektedir.