Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ Yayımlandı