BEKRA (Seveso)

BEKRA, büyük endüstriyel kaza risklerinin azaltılması olarak literatürde geçmektedir. Büyük endüstriyel kaza, bir veya daha fazla tehlikeli madde ile üretim yapılan herhangi bir işletmede meydana gelebilecek yangın, patlama gibi kazalarla, çevre ve insan sağlığına zararlı maddelerin işletmeye veya işletme dışına yayılmasıdır.

Meydana gelen Seveso’daki gibi büyük endüstriyel kazalardan korunmak için alınması gereken tedbirlerin önemi ortaya çıktı ve bu doğrultuda direktifler yayınlandı. Ülkemizde bu direktifler mevzuata uyarlanarak yönetmelikler çıkartıldı ve tedbir alındı. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik ile büyük endüstriyel kazaların engellenmesi ve kazanın meydana gelmesi halinde anında müdahale edilerek çevre ve insan sağlığına zararlarını önlemek amaçlanır.

BEKRA (Seveso)

Seveso Faciası

Seveso, İtalya’da Milano’ya bağlı bir kasabadır. Seveso’ da 1976 yılında büyük bir endüstriyel kaza meydana gelmiş ve kasabanın büyük bir kısmı bu kazadan etkilenmiştir. Kirlenmenin tespit edildiği yüze yakın ev boşaltılmış ve çok büyük bir arazide tarım faaliyetleri yasaklanmıştır.
Bu büyük endüstriyel kazaya triklorofenol(TCP) üretimi yapan bir fabrikadaki reaktörün patlaması neden olmuştur. Patlama sonucu, çok zehirli kimyasal bir gaz olan dioksin, çevreye yayılmış ve hayvan ölümlerine neden olmuştur. Kazadan binlerce insanda etkilenmiştir.

Seveso Bildirimi

Seveso (BEKRA) Bildirimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yazılım portalı olan Çevre Bilgi Sistemi bünyesinde yer alan Seveso Bildirim Sisteminden yapılmaktadır. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Ekinde yer alan Tehlikeli Kimyasal Maddeleri bulunduran işletmeler, bulundurdukları maddeler ile miktarlarını Bakanlığa bu sistem ile beyan etmek zorundadır.

Seveso bildirimi yapan işletmeler bulundurdukları tehlikeli kimyasal maddeler ve miktarlarına göre sistem tarafından, “Alt Seviyeli Kuruluş”, “Üst Seviyeli Kuruluş” veya “Kapsam Dışı” olarak sınıflandırılır.

Büyük Kaza Senaryo Dokümanı

Büyük kaza senaryo dokümanı, Yönetmelik kapsamındaki alt ve üst seviyeli kuruluşların işletmecisi tarafından büyük endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanır veya hazırlatılır. Bu doküman “Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Tebliği” doğrultusunda oluşturulur.

Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi

Büyük kaza önleme politika belgesi, alt seviyeli kuruluşun işletmecisi; büyük endüstriyel kazaları önlemek ve işyerinde yüksek seviyede koruma önlemi almak amacıyla yönetmeliğin Ek-3’te belirtilen güvenlik yönetim sistemini dikkate alarak hazırladığı veya hazırlattığı belgedir. Bu belge “Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği” doğrultusunda hazırlanır.

Güvenlik Raporu

Güvenlik raporu, üst seviyeli kuruluşun işletmecisi, kuruluşta yürütülen faaliyetlerin ve proseslerin tanıtımının yapıldığı, Ek-3’te belirtilen ve kuruluşta uygulanan güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin bulunduğu bir belgedir. İşletmeci yönetmeliğin Ek-2’de belirtilen bilgileri içermek kaydıyla “Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği” doğrultusunda belirtilen hususları dikkate alarak bir güvenlik raporu hazırlar ya da hazırlatır ve kuruluşta muhafaza eder.

Dâhili Acil Durum Planı

Dâhili acil durum planı, üst seviyeli kuruluşun işletmecisi, yönetmeliğin Ek-4’te belirtilen bilgileri ve “Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dâhili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ” doğrultusunda belirtilen hususları dikkate alarak hazırladığı veya hazırlattığı ve kuruluşta muhafaza ettiği plandır.

Keleş Çevre, uzman kadrosu ve kaliteli hizmet anlayışı ile Türkiye genelinde BEKRA (Seveso) danışmanlığı ve eğitim hizmeti vermektedir.