Belgeler

Çevre Danışmanlık Firması Yeterlik Belgesi

Çevre danışmanlık firması, çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından belgelendirilen tüzel kişidir. Çevre danışmanlık firması yeterlik belgesi almak için firmaların Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’te verilen şartları sağlaması gerekmektedir. Keleş Çevre Danışmanlık, yönetmelikteki şartları sağlayarak 2016 yılında çevre danışmanlık firması yeterlik belgesi aldı ve günümüzde çevre danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik Belgesi

Çevre görevlisi, faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan veya neden olabilecek, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemelere uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesine sahip kişilerdir. Bu belgeyi almak isteyen kişiler Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’te verilen şartları taşımalıdır.

Keleş Çevre Danışmanlık, kadrosunda uzman ve tecrübeli çevre görevlileri istihdam etmektedir.

Asbest Söküm Uzmanlığı Belgesi

Asbest söküm uzmanı, mevzuat doğrultusunda asbestin varlığını tespit eden, envanter raporu haline getiren ve asbestli malzemeleri insan sağlığını en az etkileyecek şekilde ortamdan uzaklaştıran teknik uzmanlara denir. İSGÜM tarafından verilen eğitime katılarak, yapılan sınavda başarılı olan iş güvenliği uzmanlarıdır.

Keleş Çevre, kadrosunda uzman ve tecrübeli asbest söküm uzmanları istihdam etmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi

İş güvenliği uzmanı, usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardır.

Keleş Çevre, kadrosunda uzman ve tecrübeli iş güvenliği uzmanları istihdam etmektedir.