Bina Akustiği

Bina akustiği, binalarda rahatsızlık derecesine varan gürültü için yapılan inceleme ve önlemlere verilen isim, akustik dalının alt başlığıdır. Özellikle dinlenme, eğitim ve çalışma için kullanılan binaların, dışarıdaki ortam gürültüsünü en az seviyede hissetmesi önemlidir. Huzur ve sağlığı temin etmek için Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Çevre Mevzuatında yer alır ve bina akustiğini düzenler.

Bina akustiği, akustik rapor ve akustik proje ile yeni binaların inşasında, kısmen veya tamamen değiştirilmek istenen bina ve tesislerde sağlanması zorunludur.

Bina Akustiği Uzmanı

Bina akustiği üzerine çalışan kişiler bina akustiği uzmanı olmak zorundadır. Bina akustiği uzmanının niteliği, Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Düzenlenecek Sertifika Eğitim Programlarına Dair Tebliğ ile belirlenir.

– Mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendisi bölümlerinden mezun olmak veya bina akustiği konusunda, yüksek lisans veya doktora yapmak,
– Çalışacağı alan doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, D1 – Temel Bina Akustiği Sertifika Programı ve D2 – Bina Akustiği Ölçümleri Sertifika Programı eğitimi vermeye yetkilendirilen kuruluşlardan eğitim almak ve başarılı olmak,

Akustik Performans Sınıfı ve Belgesi

Binalarda yapılan uygulamalar neticesinde, yapılacak ölçümler ile akustik sınıf ve buna bağlı olarak akustik performans belirlenir ve belge haline getirilir. Akustik sınıflar enerji kimlik belgesinde olduğu gibi A’dan F’ye doğru (A en uygun, F en istenmeyen; A yeşil, F kırmızı) 6 harf ile harflendirilir. Akustik performans hakkında daha detaylı bilgi için Yönetmeliğin; Ek-2, Tablo 2.2. Mekanların Akustik Performans Sınıflandırmasının Dayandığı Öznel Değerlendirmeler, EK-3 Binalarda Uygulanacak Ses Yalıtımı Değerleri, EK-4 tabloları, EK-5 Binalarda Tesisat ve Servis Ekipmanlarından Kaynaklanan İç Gürültü İçin İzin Verilen Değerler başlığı incelenebilir.

Keleş Çevre, akustik rapor ve akustik proje ile Türkiye genelinde bina akustiği hizmeti vermektedir.