ÇED Görüşü ve Raporu

Çevresel etki değerlendirme; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bazı işletmelerin yönetmesini istediği bir süreçtir. Kısaca ÇED olarak adlandırılır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ile süreç işletilir.

ÇED Görüşü

ÇED süreci değerlendirme ile başlar. ÇED görüşü almak için işletmeye ait evrak listesi tamamlanmalıdır. Dilekçe ve evraklar Valilik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine teslim edilir. Başvuru sonucu, Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği, Ek-1 ve Ek-2 listesindeki durumu veya bunların haricindeki kapsam dışı çed görüşü çıkar. Ek-1 listesinde yer alan projeler ÇED raporu hazırlamak zorundadır. Ek-2 listesinde yer alan projeler ise proje tanıtım dosyası hazırlamak zorundadır.

ÇED Görüşü Ve Raporu

Proje Tanıtım Dosyası

Proje tanıtım dosyası, Yönetmeliğin Ek-2, Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler için ÇED sürecinin gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanan belgeye verilen isimdir. ÇED görüşünde, proje Ek-2 listesinde yer alıyor ise Bakanlık tarafından yetkilendirilen bir şirketten proje tanıtım dosyası alınmalıdır.

Proje tanıtım dosyasında; genel bilgiler, projenin özellikleri, proje yeri ve etki alanının mevcut çevresel özellikleri, projenin inşaat ve işletme aşamasında çevresel etkileri ve alınacak önlemler yer alır.

ÇED Raporu

ÇED raporu ile projelerin çevresel değerlendirilmesi yapılır. Proje tanıtım dosyası sonrasında veya Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan projeler, ÇED raporu hazırlatmak zorundadır. ÇED süreci kapsayıcı ve uzun solukludur.

ÇED raporunda; genel bilgiler, projenin tanımı ve özellikleri, proje yeri ve etki alanının mevcut çevresel özellikleri, projenin inşaat ve işletme aşamasında çevresel etkileri ve alınacak önlemler, halkın katılımı yer alır.

ÇED raporu sürecinde halkın katılımı toplantısı olur ve taraflar karşılıklı görüş bildirebilir. Tüm süreç Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülür. Süreç sonunda çed raporu olumlu veya olumsuz olarak kararlaştırılır.

Keleş Çevre, kaliteli hizmet anlaşıyı ve uzman kadrosu ile çed görüşü, proje tanıtım dosyası ve çed raporu hizmeti vermektedir.