Çevre Danışmanlık

Çevre danışmanlık, 2872 numaralı Çevre Kanunu çerçevesinde, çevreyi koruma esasına dayalı olarak gözlemleme, iyileştirme ve önleme faaliyetleri için sunulan hizmettir. Çevre mevzuatı Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde genişledi ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda her yıl düzenli olarak güncellemektedir. Çevre, işletmeler için sosyal sorumluğu barındıran, yasal yükümlülükleri olan, halkla ilişkiler çalışmalarına destek bir parametredir.

Çevre mevzuatının takibi için bazı işletmelerin çevre mühendisi istihdam etmesi veya çevre danışmanlık hizmeti alması gerekmektedir. Bu işletmeler Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Bu Yönetmelik’te yer almayan, uluslararası faaliyet gösteren bazı işletmeler, yaptıkları sözleşmeler neticesinde çevre danışmanlık hizmeti almaları gerekebilir.

Çevre Danışmanlık

Hizmet Başlıklarından Bazıları

– ÇED görüşü ve raporu,
– Çevre izin ve lisans danışmanlığı,
– Atık yönetimi danışmanlığı,
– Atık, ambalaj beyanları,
– Sıfır atık uygulamaları,
– Sera gazı danışmanlığı,
– Karbon ayak izi (ISO 14064) danışmanlığı,
– Büyük endüstriyel kaza risklerinin azaltılması (BEKRA) danışmanlığı,
– Toprak kirliliğinin kontrolü ve kirlenmiş sahalar danışmanlığı,
– Entegre çevre bilgi sistemi (EÇBS) kaydı,
– Çevre denetimi ve eğitimi,

Keleş Çevre Danışmanlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan çevre danışmanlık yeterlik belgesine sahiptir ve 2872 sayılı Çevre Kanunu; çevre ile alakalı yönetmelikler, tebliğler, genelgeler hakkında deneyimli çevre mühendisi kadrosu ile Türkiye genelinde çevre danışmanlık hizmeti vermektedir.