Çevre

Çevre, canlı ve cansız yaşamın ortak paydasıdır. Çevre koruma süreci sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Çevresel döngülerin bozulmaması için ülkeler çeşitli kanun ve yönetmelikler yayınlar ve çevre kirliliğinin önlenmesi hedeflenir. Ülkemizde 2872 numaralı Çevre Kanunu ve bu doğrultuda hazırlanan çevre mevzuatı ile çevre koruma faaliyetleri yasal olarak yürütülür.

Avrupa Birliği uyum süreci ve oluşan çevre kirliliği ile mevzuat genişlemeye başlamıştır. Dünya genelinde artan kirlilik doğrultusunda Yeşil Mutabakat ve Karbon Nötr kavramları gündemimize girdi. Üretim ve tüketim faaliyetleri sonucunda artan küresel ısınma, dönüşü olmayan noktaya gelmeden son bulmalıdır. Bu çerçevede bireyden başlayarak, işletme ve topluluklara önemli görevler düşmektedir.

Keleş Çevre vizyon ve misyonu doğrultusunda; çevre, emniyet ve sağlık başlıklarında Türkiye genelinde hizmet vermektedir.