Karbon Ayak İzi

Karbon ayak izi, insan faaliyetlerinin sonucu oluşan sera gazlarının; küresel ısınma ve iklim değişikliği üzerindeki etkilerinin izlenebilmesi için karbondioksit (CO2) cinsinden eşdeğerlerinin hesaplanmasıdır. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin kontrol altına alınabilmesi için tüm dünya ülkeleri ve yaşayan her insanın CO2 salımını minimuma indirerek karbon nötr hedefine bir an önce ulaşması gerekmektedir. Bireysel karbon ayak izi, kurumsal karbon ayak izi ve ülkelerin karbon ayak izi hesaplamaları bu hedefe giden yolun ilk aşamasıdır.

Karbon Ayak İzi Standartları

Karbon ayak izi izlenmesi ve hesaplamalarının doğru yapılması çok önemlidir. Bu konu uluslararası bir standartın gerekliliğini ortaya çıkartmıştır.

Karbon Ayak İzi

“Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI)“ ve “Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD)“ girişimleri ile 1997 yılında GHG Protocol ortaya çıkmış ve 2001 yılında “The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard“ yayınlandı.

2006 yılında “Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO)“ düşük karbonlu ekonomiye geçiş sağlamak için yardımcı ISO 14060 standart ailesini oluşturdu.

ISO 14060 Standartları

Ülkelere ve kuruluşlara Sera Gazı Emisyonlarını ölçme, izleme, raporlama ve doğrulama programlarını tamamlamak için bir kılavuzdur.

• 14064-1 Kurumsal karbon ayak izi hesaplanması,
• 14064-2 Proje bazında (güdümlü faaliyet, emisyon azaltım projeleri gibi) karbon ayak izi hesaplanması,
• 14064-3 Karbon ayak izi hesaplamalarının doğrulanması ve onaylanması,
• 14065 Doğrulama ve onaylama yapan kuruluşların uluslararası akreditasyonu için gerekli şartları açıklayan standart,
• 14066 Sera Gazı program yöneticileri, düzenleyicileri, doğrulama kuruluşları ve doğrulama kuruluşları bünyesinde çalışanların yetkinlik ve yeterlilik kriterleri ile ilgili bilgi veren rehber standart,
• 14067 Ürün karbon ayak izi hesaplanması,
• 14069 Hesaplamalarda şeffaflığı arttırmak için kullanılan standart,

Karbon Ayak İzi Hesaplanması (Sera Gazı Envanter Raporu)

Karbon Ayak İzi hesaplanmasının amacı sera gazı emisyonlarını ortaya koymak ve bu emisyonları azaltmaya yönelik projeler geliştirmektir. Kurumların karbon ayak izinin iso 14064-1 standartına göre hesaplama ve raporlama aşamaları:

• Gönüllü/zorunlu olarak envanter hesaplama kararının alınması
• Kuruluş sınırlarının belirlenmesi
• Faaliyet sınırlarının belirlenmesi
• Faaliyet verilerinin seçilmesi
• Emisyon faktörlerinin seçilmesi
• Envanter hesaplamalarının yapılması
• Envanter doğrulamasının yapılması için ilgili kuruluşa başvuru
• Saha ziyareti ve doküman incelemesi
• Envanter doğrulaması, belgelendirme

Kimler Karbon Ayak İzini Hesaplatır?

• Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik Ek-1 listesindeki faaliyetleri gerçekleştiren işletmeler zorunlu olarak,
• İleride değişecek olan yönetmeliğe adaptasyon sürecini hızlandırmak isteyen işletmeler gönüllü olarak,
• Emisyon azaltım programlarıyla kazanacağı karbon kredisini gönüllü programlarda satarak gelir elde etmek isteyen işletmeler,
• Sürdürülebilirlik kültürünü benimsediğini gönüllü hareketlerle göstererek tanınmak isteyen işletmeler şeklinde sıralayabiliriz.

Keleş Çevre, karbon ayak izi konusunda Türkiye genelinde hesaplama, danışmanlık ve eğitim hizmeti vermektedir.