Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm, kullanım ömrünü tamamlamış veya zemin özellikleri belirlenmiş riskli alanlarda yer alan, olası bir afet durumunda insan sağlığı açısından risk oluşturacak yapıların, yıkılarak yeniden inşa edilmesini veya güçlendirilmesini kapsayan sürece denir.

Kentsel dönüşüm ülkemizde 2012 yılında çıkan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile önem kazandı. Bu Kanunun amacı afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüme Nasıl Girilir?

Bir binanın, devlet desteklerinden yararlanılarak kentsel dönüşüm kapsamında yenilenebilmesi için bazı şartlara uygun olması gerekmektedir.

Bu şartlara uygun olup olmadığının belirlenebilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen, kentsel dönüşüm ofislerine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru yapıldıktan sonra yetkili kentsel dönüşüm ofisleri gerekli çalışmaları yaparak binanın riskli yapı olup olmadığını belgeler. Riskli yapı olarak belirlenen yapılar devlet desteklerinden yararlanılarak yeniden inşa edilebilir veya güçlendirmeye uygun olanlar güçlendirilebilir.

Kentsel Dönüşüm Kredisi

Riskli yapı belgesi alarak kentsel dönüşüm devlet desteklerinden yararlanmaya hak kazanan mal sahiplerinin, bankalardan kullanabileceği kredi desteği 02.02.2022 tarihli kararla güncellenerek iki katına çıkartıldı.

Kullanılabilecek devlet destekli kentsel dönüşüm kredisi miktarları:
– Güçlendirme yapacak mal sahipleri için 160.000 TL,
– Yeniden inşa edecek mal sahipleri için 400.000 TL,
– Birden fazla tapuya sahip, mal sahibi için toplam kredi 2.000.000 TL’ye kadardır.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

Riskli yapısını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyecek mal sahipleri veya kiracılar, kentsel dönüşüm kira yardımı ve taşınma yardımı alabilirler. Kentsel dönüşüm kira yardımından mal sahipleri 18 aya, kiracılar ise 2 aya kadar yararlanabilmektedir. Kentsel dönüşüm kira ve taşınma yardımı miktarları illere göre değişim göstermektedir. Güncel kentsel dönüşüm kira yardımı ve taşınma yardımına Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasından finansal desteklere girerek ulaşılabilir.

Keleş Çevre, uzman kadrosu ve kaliteli hizmet anlayışı ile Türkiye genelinde kentsel dönüşüm hizmeti vermektedir.