Sera Gazı

Sera gazı başlangıçta çok soğuk olan dünyanın ısınmasını sağlamış ve canlı yaşamının başlamasına uygun koşulları oluşturmuştur. Fakat sanayi devriminden sonra insan faaliyetleri sonucunda atmosferdeki sera gazı yoğunluğu artmış ve dünyamız gereğinden fazla ısınmaya başlamıştır. Küresel ısınma olarak adlandırılan bu ısınma, canlı yaşamını tehlikeye sokan en büyük tehditlerin başında gelmektedir.

Küresel ısınma tehtidi ile birlikte sera gazı emisyonları dünya genelinde izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için çalışmalar başlatıldı. AB ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerin liderliğinde sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanması için bazı standartlar hazırlandı. Türkiye’de bu standartlara dayanarak 2014 yılında Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik yayınladı.

Sera Gazı

Sera Gazı Nedir?

Sera gazı atmosferde ısıyı tutan gazlara denilmektedir. Dünyamızın yüzeyi yani biyosfer güneşten gelen ışınlar ile ısınmaktadır. Gelen bu ışınların bazıları atmosferden girerken bazılarıda dünya yüzeyinden yansıdıktan sonra, atmosferdeki gazların özellikleri sayesinde tutularak absorbe edilir ve dünyamız ısınır. Su buhar (H20), ozon (O3), karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazotoksit (N2O), hidroflorokarbonlar (HFC’ler), perflorokarbonlar (PFC’ler), SF6 başlıca sera gazlarıdır.

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, Ek-1 listesinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, sera gazı emisyonlarını izleyip raporlaması ve doğrulatması zorunludur. Bu işletmeler her yıl 30 Nisan tarihinde kadar, bir önceki yılın izlenen sera gazı emisyonlarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na raporlamak zorundadır. Sera gazı envanter raporu, Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ doğrultusunda hazırlanır.

Keleş Çevre, uzman kadrosu ve kaliteli hizmet anlayışı ile sera gazı mevzuatı doğrultusunda; hesaplama, danışmanlık ve eğitim hizmeti vermektedir.