Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, doğa ve insanın daimi olma yeteneği olarak adlandırılabilir. Doğal kaynakların kullanılması, yatırımların yönü, teknolojik gelişmenin yönlendirilmesi, kurumsal değişimin uyum içinde olduğu, insan ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılayabilme potansiyelinin hem günümüzde hem de gelecek için korunduğu dengeli bir dünya için değişimin sağlanması olarak tanımlanabilir.

Bu alanda çalışan birçok insan için, sürdürülebilirlik; birbirine bağlı, çevre, ekonomik ve sosyal etki alanları ile tanımlanır. Sürdürülebilir gelişmenin alt etki alanları; kültürel, teknolojik ve politik olarak kabul edilir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun uluslararası kalkınma hedefleri dizisidir.

Sürdürülebilirlik

25 Eylül 2015’te kabul edilen Resmi Sürdürülebilir Kalkınma Gündem’inde 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini ve bununla ilişkili 169 alt-hedefi ortaya koydu.

1. Yoksulluk – Her türlü yoksulluğu her yerde bitirmek,
2. Açlık – Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini ve iyi beslenmeyi sağlamak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek,
3. Sağlık – Sağlığa erişimi artırmak ve zindeliği desteklemek,
4. Eğitim – Kapsayıcı ve hakkaniyetli eğitim hizmeti sunmak ve yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek,
5. Cinsiyet Eşitliği – Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadının statüsünü güçlendirmek,
6. Su – Su ve kanalizasyon hizmetlerine erişimi ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak,
7. Enerji – Herkes için satın alınabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve çağdaş enerjiye erişimi sağlamak,
8. Ekonomi – Herkes için sürekli, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve insana yakışır işleri yaygınlaştırmak,
9. Sanayi ve Altyapı – Dayanıklı altyapılar kurmak, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi yaygınlaştırmak ve yenilikçiliği geliştirmek,
10. Eşitsizlik – Ülkelerin arasındaki ve ülke içindeki eşitsizlikleri azaltmak,
11. Yerleşim – Şehirleri ve yerleşim yerlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmek,
12. Üretim ve Tüketim – Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını desteklemek,
13. İklim – İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele etmek,
14. Deniz Yaşamı – Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir kullanmak,
15. Ekosistemler – Karasal ekosistemleri korumak, yenilemek ve sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek, ormanları sürdürülebilir yönetmek; çölleşmeyle mücadele etmek ve arazi bozulmasını durdurmak ve tersine çevirmek; biyolojik çeşitlilik kaybına son vermek,
16. Kurumlar – Barışçıl ve kapsayıcı toplumları yaygınlaştırmak, herkesin adalete erişimini sağlamak ve her seviyede etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar kurmak,
17. Sürdürülebilirlik – Uygulama araçlarını kuvvetlendirmek ve sürdürülebilir gelişme için küresel işbirliğine canlılık kazandırmak,

Sürdürülebilir Yaşam

Sürdürülebilir yaşam, bütün insanların, kültürlerinin bir parçası haline getirmesi gereken, insanlara ve çevreye zarar vermeden yaşama şekli olarak tanımlayabiliriz. Her bireyin içerisinde bulunduğumuz çevre krizinin farkında olması, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini benimseyerek, bu hedefler doğrultusunda yaşantısını ve tüketim alışkanlıklarını değiştirmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir bir dünya için verilecek eğitimlerle sürdürülebilir yaşam toplumun her seviyesine yayılması sağlanmalıdır.

Keleş Çevre, uzman kadrosu ve kaliteli hizmet anlayışı ile Türkiye genelinde sürdürülebilirlik hizmeti vermektedir.