Zemin Etüdü

Zemin etüdü inşa edilecek yapıların; deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlere karşı sağlamlığını koruyacak şekilde yapılması için hayati öneme sahiptir. Yapıların sağlam olması için yapıyı üzerine oturacağı zeminin özelliklerine göre tasarlayıp inşa etmemiz gerekmektedir. İnşaata başlamadan önce zemin özellikleri, bölgenin jeolojisi, bölgesel deprem özellikleri, yapı özellikleri, civar yapılar, yeraltı suyu durumu ve çevre koşulları araştırılıp birlikte değerlendirilerek hazırlanan rapora, zemin etüdü raporu denir. Zemin etüdü raporu riskli yapıların tespiti ve güçlendirme çalışmaları için de hazırlanmaktadır.

Zemin Etüdü Nasıl Yapılır?

Zemin etüdü raporu, saha çalışmaları, laboratuvar deneyleri ve rapor hazırlanması aşamaları ile hazırlanır. Saha çalışmaları sondaj faaliyetleri, arazi deneyleri ve jeofizik ölçümlerini kapsamaktadır.

Zemin Etüdü

Saha çalışmaları Jeoloji mühendisleri ve/veya jeofizik mühendisleri tarafından yürütülür. Sondaj faaliyetleri yeterlilik belgesine sahip sondaj operatörleri tarafından gerçekleştirilir. Arazi deneyleri mühendis nezaretinde operatör tarafından gerçekleştirilir. Bazı projelerde gereklilik duyulması halinde spesifik arazi deneyleri özel ekipmanlar ile yetkili laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Jeofizik ölçümleri projenin boyutlarına ve özelliklerine bağlı olarak çok farklı sistemler kullanılarak jeofizik mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Laboratuvar deneyleri sondaj, araştırma çukuru veya arazide yüzlek veren zemin veya kayaçlardan alınan numuneler üzerinde yapılmaktadır. Bu deneyler yetkili zemin laboratuvarları tarafından gerçekleştirilir. Raporlama aşaması zemin etüdü raporu hazırlama sürecinin son basamağıdır. Saha çalışmaları ve laboratuvar deneylerinden elde edilen veriler; bölgenin jeolojisi, bölgesel deprem özellikleri, yapı özellikleri, civar yapılar, yeraltı suyu durumu ve çevre koşulları ile birlikte değerlendirilerek rapor halinde sunulur.

Zemin Etüdü Neden Yapılır?

Doğal afetler karşısında can ve mal kaybını önlemek için zemin etüdü raporu yaparak yapılarımızı inşa etmeliyiz. Zemin etüdü raporu yapılması boyutu fark etmeksizin her türlü yapı inşası için yasal olarak zorunludur. Bu zorunluluğun detayları için Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne bakılabilir.

Keleş Çevre, uzman kadrosu ve kaliteli hizmet anlayışı ile Türkiye genelinde zemin etüdü hizmeti vermektedir.